1. امیرعلی برومند , آزاده کریمی , مناطق تحت حفاظت مرزی؛ بررسی فرصتها و چالشها , همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
  2. مجید ابراهیم زاده , آزاده کریمی , مرتضی اکبری , حسین یزدان داد , ارزیابی چند معیاره سرزمین به منظور شناسایی زیستگاه های مطلوب کاراکال Caracal caracal در خراسان رضوی , همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
  3. نسیم حسینی , آزاده کریمی , معیار های محیط زیستی و توسعه پایدار , دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
  4. حسین یزدان داد , آزاده کریمی , ایمان فاتحی , استفاده از انرژی نیروگاه بیوگاز مشهد در راستای حفاظت از محیط زیست , کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۷
  5. آزاده کریمی , مکانیابی اکوتوریسم در مناطق ساحلی شرق گیلان با استفاده از GIS , اولین همایش بین المللی پژوهشی دریای مازندران، گردشگری و محیط زیست دریایی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۱۵
  6. آزاده کریمی , تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر تجربه تفرجی در تفرجگاه های استان گیلان , اولین همایش بین المللی پژوهشی دریای مازندران، گردشگری و محیط زیست دریایی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۱۵
  7. حسین یزدان داد , آزاده کریمی , مطالعه بیومتری و بوم شناسی اردک نوک پهن (Anas clypeata) در تالاب گمیشان , دومین کنفرانس سراسری علوم جانوری , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
  8. آزاده کریمی , حسین یزدان داد , بررسی تجمع فلزات سنگین کروم، کادمیوم، آهن، مس و روی در برخی اندام های باکلان بزرگ تالاب انزلی , دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۰۷
  9. حسین یزدان داد , آزاده کریمی , مطالعه اکولوژی و بیولوژی زاغی در شمال کشور , دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۰۷