1. امیرعلی برومند , آزاده کریمی , بازمفهوم پردازی الگوی اکوتوریسم پایدار مبتنی بر مشارکت مردمی , مطالعات علوم محیط زیست , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱, صفحه ۳۴۱۹-۳۴۳۳
  2. آزاده کریمی , مجید مخدوم , مکانیابی اکوتوریسم در مناطق ساحلی شرق گیلان با استفاده از GIS , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۴۹۳-۵۰۳
  3. آزاده کریمی , حسین یزدان داد , عباس اسماعیلی , بررسی تجمع فلزات سنگین کادمیوم، کروم، مس، روی و آهن در برخی اندام های باکلان بزرگ در تالاب انزلی , محیط شناسی- Journal of Environmental Studies , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹, صفحه ۸۳-۹۲